Як латинський алфавіт захопив планету

текст: Наталія Талалай

Розмаїття сучасного світу

В сучасному світі існує понад 5 тисяч мов. З них лише близько 600 мають писемність та літературу. З моменту появи Homo sapiens – людини розумної – вчені зафіксували близько 140 видів писемності. Більшість з них вже давно пішли в небуття і на сьогодні в світі використовується близько 40 видів писемності, частина з них – тільки в культових обрядах.

Найрозповсюдженою писемністю світу є латинський алфавіт. На ньому пишуть 42% землян і він використовується у 70% країн світу. Площа країн, де пишуть латинкою, складає майже 60% земної суші. Латинкою користуються в Північній та Південній Америках, Західній та частково Східній Європі, Австралії та Новій Зеландії, частині Африки, а також в Туреччині, Азербайджані, Узбекистані, Туркменістані, Індонезії, Малайзії, В’єтнамі та інших країнах.

Друге місце серед писемностей світу посідають китайські ієрогліфи, якими послуговується 20% населення планети, або 1,6 млрд чоловік.

На третьому місці – індійська писемність, якою теж користуються близько 20% населення.

7% населення земної кулі послуговуються арабським алфавітом. А от за кількістю країн арабиця є другою у світі – вона є офіційною писемністю в 25-ти країнах.

І нарешті, кирилиця. Нею користується лише 3,3% населення світу – близько 250 млн осіб. Зокрема, кириличний алфавіт використовують в тих країнах, куди дійшли болгарські просвітники Кирило та Мефодій – в Росії, Україні, Білорусі, Болгарії, Сербії, Північній Македонії та Чорногорії. А також в країнах, які свого часу потрапили під вплив Радянського Союзу, –  Монголії, Киргизстані, Таджикистані та Казахстані, який наразі вже перебуває в процесі переходу на латинку. Щодо мов, то їх набагато більше ніж країн, оскільки кирилицею користуються всі малі народи Російської Федерації – чуваші, якути, удмурти та інші.

Решта населення світу – близько 4,5% – користується власними алфавітами. Зокрема, найбільш відомі з них грецький алфавіт, іврит (єврейське письмо), грузинський та вірменський.

Витоки і розвиток латинського алфавіту

Праматір’ю сучасного латинського алфавіту є фінікійське письмо, яке стало першим письмом, що передавало не просто конкретні предмети, а саме – літери. Цікаво, що в фінікійському письмі, як і сьогодні в івриті, не було голосних літер.  Фінікійське письмо виникло приблизно в XV столітті до н.е. Згодом саме від фінікійського письма пішло арамейське та грецьке. А від грецького письма вже беруть свій початок латинка і кирилиця.

Зокрема латинський алфавіт виник на основі південно-італійського (етруського) алфавіту, а як окремий вид письма почав існувати з VII століття до н.е.

Перший варіант латинського алфавіту мав лише 21 літеру, потім – 25. А згодом додали літеру W і в базовому латинському алфавіті стало 26 літер. Мова йде саме про літери, які використовуються в англійській мові. Щодо інших мов, то там є модифікації. Наприклад, і турецькій SH замінили на Ş, а CH – на Ç. І сьогодні в світі існує близько 50-ти алфавітів різних мов, створених на основі латинки, і кожен з них має власні особливості і видозмінені літери.

Латинка як синонім прогресу

Сьогодні в світі практично немає освічених людей, які би не розуміли латинки. Причому тут варто зазначити, що можна розумітися на латинці і не знати англійської, чи інших мов, які користуються латинським алфавітом. Навіть якщо ми живимо в Україні і послуговуємось лише кирилицею, вперше ми стикаємось з латинкою на уроці математики. Так, ті самі X та Y, які увесь час чомусь невідомі і їх треба шукати, пишуться латинкою. Так само як і кути трикутника – A, B, C.

Наступний момент – всеохопна комп’ютеризація світу. Навряд чи є в світі люди, які користуються смартфонами і ноутбуками, і не вміють читати англійською (латинкою), бо комп’ютерні системи сьогодні розробляються саме англійською мовою.

Третій момент – латинка сьогодні є алфавітом міжнародного спілкування, і саме на основі латинського алфавіту свого часу були створені більшість штучних мов на кшталт есперанто чи інтерлінгви.

І ще – куди би ви не їхали, і в вашому паспорті, і у ваших квитках ваше ім’я-прізвище буде написане саме латинкою, згідно з міжнародним стандартом ISO9, який визначає систему транслітерації кириличних алфавітів слов’янських та неслов’янських мов.

І, зрештою, латинка – це просто синонім цивілізованого світу.

Add a Comment