Dlâ Putina uroky Drugoï svitovoï vijny – ce te, ŝo treba bilʹše vijny. Dlâ Putina uroky peremogy nad fašyzmom – ce te, ŝo treba bilʹše fašyzmu....