Važlyvo te, ŝo postril buv. Važlyvo te, ŝo pytannâ zručnosti ta komfortu vidhodytʹ na drugyj plan. Važlyvo te, ŝo postril lunaê zarady toj ideï, âku vvažaêš pravylʹnoû....